แถมเกม

การแพร่กระจายของเกมของขวัญ

ช่วยเหลือซานตาคลอสแจกจ่ายของขวัญคริสต์มาส
ระวังความชั่วร้ายของเอลฟ์!

ควบคุม

  • : เล่นทั้งหมดด้วยเมาส์

100% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด